7 rozdielov medzi bábätkami chlapcov a dievčat. Všimli ste si ich aj vy?

Back to Blog

7 rozdielov medzi bábätkami chlapcov a dievčat. Všimli ste si ich aj vy?

Niektorí sa domnievajú, že dievčatá sa učia rýchlejšie rozprávať a vo všeobecnosti sú dôraznejšie než chlapci. Iní hovoria, že chlapci sú citlivejší a potrebujú viac pozornosti ako dievčatká. Samozrejme, väčšina týchto presvedčení je založená na vlastných skúsenostiach ľudí.

My sme však zistili, čo o všetkých týchto veciach hovoria výskumníci.

1. Sociálne zručnosti

Dievčatá sú lepšie v sociálnom porozumení a sú citlivejšie na emocionálne prejavy ako chlapci. Lepšie čítajú emócie ľudí a cítia, čo sa deje v rodine. Štúdie ukazujú, že dievčatá sa viac zaujímajú o čítanie tvárí, zatiaľ čo chlapci sa viac zaujímajú o pohyby.

Zdá sa, že dievčatá sa učia čítať ľudí a vyjadrovať svoje vlastné pocity a emócie oveľa skôr a robia to naozaj dobre. Dievčatá tiež prejavujú viac empatie. Chlapci, samozrejme, tiež cítia všetky tieto veci, ale tieto emócie nebude možné vidieť na ich tvárach veľmi často. Chlapci sú jednoduchší a snažia sa pred ostatnými skrývať svoje pocity.

2. Preferencia hračiek

V skutočnosti deti nerozlišujú medzi hračkami pre chlapcov a dievčatá. Štúdie ukazujú, že aj chlapci milujú bábiky, čo je úplne normálne. Dievčatá sa tiež radi hrajú s „chlapčenskými“ hračkami, ako sú „nákladné autá“ a „domčeky“. Ich hry a aktivity sa môžu meniť podľa veku, ale nie nevyhnutne podľa pohlavia.

Ich preferencie sa môžu zmeniť aj v dôsledku tlaku zo strany spoločnosti, ich rovesníkov a rodovo špecifického marketingu. Hra má ústrednú úlohu vo vývoji dieťaťa. Umožňuje im praktizovať rôzne roly, prežívať množstvo emócií a skúšať veľa nových vecí. Takže by mohlo byť rozumné pomôcť odstrániť stereotyp, ak vaše dieťa uprednostňuje hračku, ktorá je v rozpore s „normou“.

3. Rozprávanie

Niektorí vedci zistili, že chlapci majú väčšiu pravdepodobnosť, že začnú hovoriť neskôr než dievčatá. Dievčatá majú často väčšiu slovnú zásobu. Je to preto, že dievčatá majú jednoducho lepšie vyvinuté tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za reč. Preto vykazujú o niečo lepšie výsledky v skorých komunikačných zručnostiach.

Pohlavie však môže vysvetliť len malú časť rozdielov vo verbálnych schopnostiach detí. Medzi kritickejšie veci patria socioekonomické faktory a príležitosti. Ovplyvňujú aj to, ako skoro budú deti rozprávať a aká veľká bude ich slovná zásoba.

4. Fyzická aktivita

Chlapci sú aktívnejší už pred narodením. Túto úroveň aktivity si zachovávajú aj po narodení. Výskumníci zistili, že u chlapcov je pravdepodobnejšie, že budú behať, skákať, liezť po stromoch a hrať sa s loptou vonku. Zatiaľ čo dievčatá sú náchylné na výber pokojnejších hier a radšej sa hrajú doma. Vždy je však dobré zapojiť všetky deti do rôznych pohybových aktivít doma aj vonku.

5. Nácvik na nočník

Zatiaľ čo väčšina dievčat sa začína učiť používať toaletu vo veku 22 až 30 mesiacov, chlapci môžu potrebovať o 3 mesiace až rok viac času. V priemere, čo sa týka nácviku na nočník, ho dievčatá zvyčajne zvládnu do 33 mesiacov a chlapcom to môže trvať až 37 mesiacov. Takže buďte pripravení, že fáza plienok bude trvať dlhšie, ak máte chlapca, a skončí skôr, ak vychovávate malé dievčatko.

6. Plač

Samozrejme, všetky bábätká veľa plačú. Ale vo veku 6 mesiacov chlapci prejavujú viac frustrácie ako dievčatá. Po 12 mesiacoch vykazujú oveľa silnejšiu reakciu na negatívne problémy.

Chlapci sú zvyčajne náladovejší a vyžadujú si viac pozornosti. Často sa to vysvetľuje tým, že majú silnejší výskumný inštinkt a je pravdepodobnejšie, že sa dostanú do situácií, ktoré môžu viesť k bolesti a frustrácii. Vezmite si napríklad zranené koleno. Niet pochýb o tom, že chlapci s touto boliestkou prídu za mamou častejšie ako dievčatá.

7. Silné emócie

Malí páni sú vo svojich hrách emotívnejší a vášnivejší ako dievčatá. Radi vyhrávajú. Strach a nebezpečenstvo ich jednoducho vzrušuje. Mnohí vedci sa zhodujú, že testosterón hrá kľúčovú úlohu v tomto správaní. Dievčatá sa zdajú byť menej agresívne a sociálne schopnejšie ako chlapci. Prejav ich emócií môže byť silnejší v prítomnosti rovesníkov, rodičov alebo iných dospelých.

Zdroj
Zdroj foto: www.unsplash.com

Zdieľať článok

Back to Blog