Kontakt

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: 
fellaz s. r. o.

Sídlo: 
Abovská 199/48
Valaliky 044 13IČO: 51 181 622

DIČ : 2120620293

IČ DPH: SK2120620293

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 1463482004/1111
IBAN: SK2611110000001463482004

BIC: UNCRSKBX

    captcha