Partner sa nezaujíma o naše dieťa. Nemám čas ísť ani na toaletu

Back to Blog Back to Blog