Veľký brat ostrihá sestrine vlasy a kaderníčka musí zachraňovať čo sa dá…Takto to dopadlo!

Back to Blog Back to Blog