Hroch navštívil ich bazén, aby unikol pred horúčavou. Poďakoval sa im neuveriteľným spôsobom

Back to Blog Back to Blog