10 znakov reči tela, ktoré nám pomôžu porozumieť druhým

Back to Blog

10 znakov reči tela, ktoré nám pomôžu porozumieť druhým

Ľudia majú širokú škálu spôsobov, ako komunikovať a vyjadrovať sa. Keď budeme venovať pozornosť tomu, čo gestá, pohyby a reč tela všeobecne hovoria, môžeme sa všeličo dozvedieť.

Prinášame vám informácie o type jazyka, ktorý môže zostať bez povšimnutia a ktorý, hoci nie je presnou vedou, vám môže pomôcť lepšie porozumieť ľuďom vo vašom okolí.

Reč tela

Hovorený jazyk nie je jediným spôsobom komunikácie. Existuje aj neverbálna reč tela. Odkazuje na vedomé alebo nevedomé gestá alebo pohyby, ktoré robíme a ktoré sú veľmi silné a schopné prenášať myšlienku alebo správu.

1. Napodobňovanie

Keď počas interakcie má jeden z ľudí tendenciu kopírovať, alebo napodobňovať gestá, tón hlasu alebo dokonca postoj toho druhého, hovoríme o znamení záujmu alebo príťažlivosti. Osoba, ktorá ich kopíruje, si vo väčšine prípadov vedome neuvedomuje, že to robí. Zdá sa, že je to niečo úplne podvedomé.

2. Poškrabanie hlavy

Napriek tomu, že poškriabanie našich hláv môže byť veľmi častým gestom a môže súvisieť s jednoduchým svrbením, môže byť aj znakom viacerých vecí. Ak to niekto robí opakovane, môže to byť symptóm nepochopenia, zmätku, stresu alebo frustrácie.

3. Časté žmurkanie

Všetci žmurkáme, pretože je to fyziologická potreba. Sú však chvíle, kedy máme tendenciu to robiť častejšie. Človek to môže robiť kvôli stresu, nervozite, obavám alebo kvôli tomu, že to, čo hovorí, je lož.

4. Špúlenie pier

Toto gesto alebo pohyb ústami, konkrétnejšie perami, môže byť bežné, ale jeho motívy a vysvetlenia sú rôzne. Asi najznámejším významom tohto výrazu je nesúhlas alebo prejav nespokojnosti, ale môže to tiež súvisieť s nervozitou, stresom alebo úmyslom potlačiť alebo nejako zakryť iné pocity.

5. Ruky v bok

Vidieť niekoho s rukami v bok nie je niečo neobvyklé, ale skôr celkom bežné gesto. Aby sme tejto pozícii porozumeli, musíme vziať do úvahy ostatné gestá, ktoré ho sprevádzajú, pretože môžu byť znakom vzdoru, hnevu alebo podráždenia. Môže to byť aj ukážka hrdosti a sebavedomia.

6. Spojenie rúk pred sebou

Ruky je možné zopnúť pred tvárou, v lone alebo pred telom v stoji. V každom prípade je toto gesto spravidla dôkazom negatívneho postoja a snahy ho potlačiť a skryť. Osoba, ktorá to robí, môže byť nervózna alebo frustrovaná, a tak sa snaží skryť svoje nepohodlie a snaží sa udržať si odstup a skrývať, ako sa cíti.

7. Kam sa pozeráme

Smer, akým sa ľudia pozerajú pri premýšľaní, môže byť znakom veľmi odlišných vecí. Ak sa osoba, s ktorou hovoríme, pozerá doľava, môžeme to chápať ako znak toho, že sa pokúša zapamätať si alebo si spomenúť na veci z minulosti, pričom ak sa pozerá doprava, môže to znamenať, že si vymýšľa a zavádza nás.

8. Trenie obočia

Ak si ľudia začnú trieť jedno obočie zvnútra von, mohli by sme si myslieť, že toto gesto súvisí s niečím pozitívnym. Keď subjekty vykonávajú toto gesto, môže to byť preto, že sa im niečo alebo niekto páči, niečo ich zaujíma alebo pretože prežívajú príjemnú situáciu alebo premýšľajú o niečom, čo je pre nich príjemné.

9. Zaklonenie hlavy

Keď ľudia, s ktorými hovoríme, naklonia hlavu na jednu stranu, prejavujú záujem o to, čo im hovoríme, alebo o situáciu, v ktorej sa nachádzame. Keď je hlava takto naklonená, krk je odhalený a zraniteľný, možno to tiež považovať za prejav úcty k niekomu, koho máme radi.

10. Rozšírené alebo stiahnuté zrenice

Zrenice nie sú niečo, čo by sme mohli ovládať. Zväčšujú a zmenšujú sa v závislosti od množstva svetla okolo nás, ale existujú aj podvedomé dôvody, prečo sa to môže stať. Zdá sa, že keď sa zaujímame o inú osobu, a ak sa nám páči, rozšíria sa nám zreničky. Naopak, ak nás osoba nezaujíma, alebo sa nám nepáči, zužujú sa.

Zdroj
Zdroj foto: www.unsplash.com

Zdieľať článok

Back to Blog