3 kroky k dosiahnutiu maximálneho víťazstva – Lalala Motivácia

Back to Blog

3 kroky k dosiahnutiu maximálneho víťazstva – Lalala Motivácia

Mnohým ľuďom trvá dosiahnutie snov dlhšie, pretože im chýba odhodlanie. No niekedy stačí pár jednoduchých krokov a vaše sny sa stanu skutočnosťou.

Keď človek vie, čo chce, ľahko si stanoví aj ciele. Existuje však veľa dôvodov, prečo si ľudia nestanovujú ciele, aby dosiahli svoje sny:

 • Nevedia, aký je ich sen. Nevedia rozlišovať medzi želaním, fantáziou alebo snom.
 • Nevedia si stanoviť ciele.
 • Nie sú dostatočne sebadisciplinovaní, aby vydržali do konca.
 • Strach zo zlyhania.
 • Nezodpovedajú sa nikomu.

Úspešní ľudia vedia, čo chcú, a zameriavajú sa na dosiahnutie svojich cieľov. Východiskovým bodom je určiť si, čo chcete, a položiť si otázku, či ste ochotní za to všetko zaplatiť určitú cenu. Niektoré zo spôsobov, ako možno vnímať sen:

 • Tvoja detská túžba.
 • Motivácia pri sledovaní úspešných ľudí.
 • Motivácia napr. ovplyvňovať životy.
 • Sen inšpirovaný zážitkom alebo prekonaním výzvy.

Existujú otázky, ktoré by si ľudia mohli položiť aj sami k vyššie uvedenému, aby našli svoj sen.

 1. Čím skutočne chceš byť o 50 rokov?
 2. Čo chceš mať o 50 rokov?
 3. Čo chceš robiť o 50 rokov?
 4. Aké činnosti ti dávajú najväčší zmysel?
 5. Čo si väčšinou myslíš?
 6. O čom väčšinou hovoríš?
 7. Čo chceš?
 8. Čo nechceš?

Vnímať svoj sen znamená pochopiť, kto, čo, kde a ako na to. Niekedy všetko, čo uvidíte, je iba letmý pohľad na koniec vízie. Všetko sa začne rozvíjať, keď budete kráčať po ceste.

Keď začnete, nemusíte mať úplný obraz o tom, ako sa dostanete do cieľa. Nenechajte sa búrkami života rozptýliť od snívania. Pokiaľ máte vo sne jasno a ste odhodlaní pokračovať v jazde búrkou, nakoniec to bude jasné a dosiahnete oveľa viac, ako ste si kedy mysleli. Keď máte jasno vo svojom sne, je to len začiatok cesty. Keď prejdete celým týmto procesom a budete naďalej odhodlaní byť úspešní, nasleduje akcia.

Aké kroky podniknete po prečítaní tohto článku?

 • Zapíšete si ciele.
 • Identifikujte prekážky, ktoré vám stoja v ceste.
 • Určite si zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujete na dosiahnutie cieľov.
 • Určte ľudí, ktorých pomoc budete potrebovať.
 • Určite si, koľko budete potrebovať na financovanie svojho sna.
 • Určte si, ako budete financovať sen.

Úspešní ľudia si svoje ciele zapisujú a systematicky ich plnia. Zapisovanie snov môže byť spočiatku ťažké, ale ak začnete a budete dôslední, stane sa z toho zvyk. Ľudia, ktorí si svoje ciele zapisujú, toho dosahujú oveľa viac, pretože im to pomáha vizualizovať ich ciele. Tí, ktorí si zapíšu svoje ciele a budú ich systematicky sledovať, postupne prechádzajú od frustrácie k naplneniu a od nedosiahnutia k dosiahnutiu veľkých snov.

Zdroj
Zdroj foto: www.pexels.com

Zdieľať článok

Back to Blog