Vrahom sa nestaneš, vrahom sa narodíš

Mohli by sme veľa polemizovať o tom, či niektoré úchylky sú vrodené, ako napríklad niektoré choroby, alebo to jednoducho všetko závisí od toho, v akom prostredí sme vyrastali a ako sme boli vychovávaní. Ja som sa dnes zamerala na úchylku zabíjať.

Prečítala som si o tom veľa článkov, ale najviac som sa dozvedela zo zdroja, ktorý uvediem dole v článku.

Samozrejme budem písať o sériových vrahoch, nie o nehodách.

V každej krajine na tomto svete sa nachádzajú sérioví vrahovia.

Bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú, akú majú etnickú príslušnosť, sociálno-ekonomické zázemie, vzdelanie, rodinu, sú vlastne všetci rovnakí. Doktorka Helen Morrisonová loví sériových vrahov, dokopy mala vyše 135 rozhovorov so sériovými vrahmi po celom svete.

Prostredníctvom svojho výskumu má za cieľ identifikovať, čo spôsobuje, že sa z človeka stane sériový vrah.

Abnormalita chromozómov je najpravdepodobnejším spúšťačom.

To znamená, že človek sa už narodí s touto poruchou „túžbou zabíjať“.

Táto abnormalita sa začína prejavovať už počas puberty. Sérioví vrahovia, ktorými sú zväčša muži, začínajú svoje vražedné tendencie prejavovať už v období dospievania, kedy sa prejavuje aj chromozómová abnormalita. Hoci vedci zatiaľ nemajú presné údaje, fakt, že vrahmi sú vo veľkej väčšine práve muži, ich vedie k presvedčeniu, že existuje zmena spojená s mužským chromozómom. Zaujímavé je to, že veľká časť sériových vrahov zabila svoju prvú obeť práve v období dospievania.

Túžba zabíjať je hlboko zakorenená

Sérioví vrahovia vraždia rozličnými spôsobmi, avšak nikdy sa emocionálne nenaviažu na svoju obeť. V prípadoch, kedy rozzúrený muž zo žiarlivosti zabije milenca svojej ženy, sérioví vrahovia nemajú takúto pripútanosť k obeti, nie je tam nič. „Neocenia absolútnu agóniu a strach, ktoré obeť predvádza, len pred sebou vidia objekt. Sériový vrah nemá žiadne pocity, žiadne motívy. Zabíja len pre to, aby zabil objekt.“

Zdroj: www.psychologytoday.com/blog/blame-the-amygdala/

Foto: pixabay.com, thinkstockphotos.com