Desatoro kuriev

  1. Ja som zákazník Tvoj, nebudeš mať iných zákazníkov okrem mňa, aby si sa im klaňala
  2. Nedáš zadarmo
  3. Nevezmeš viac peňazí nadarmo
  4. Spomni, aby si aj deň sviatočný zarobila
  5. Cti zákazníka svojho i zárobok svoj
  6. Nevyfajčíš blížnemu svojmu
  7. Nezabiješ
  8. Neotehotnieš
  9. Nepretiahneš manželku zákazníka svojho
  10. Nepožiadaš majetku zákazníka svojho, ani ničoho, čo je jeho