Deti do 18 rokov budú mať zakázané chodiť do solárií

Najnovšie správy verejnosť oboznámili s nebezpečenstvom nazývaným ultrafialové žiarenie. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, je toto žiarenia veľmi nebezpečné a má prvky, ktorú boli dokázané ako karcinogénne.

Práve zo spomínaného dôvodu by mali byť zakázané komerčné solária pre mladistvých a deti do 18 rokov. Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR chcú tento návrh presadiť a tak zabrániť rozširovaniu rakoviny medzi mladými.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová tvrdí, že návrh by mal zvýšiť prevenciu v oblasti ochrany zdravia.

https://www.instagram.com/p/ByUsEPkHrYs/

Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva sa vyjadrila: “Závery epidemiologických štúdií IARC potvrdili, že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti najviac prispieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu v ďalšej časti života. V súčasnosti je vo svete zaznamenávaný významný nárast melanómu kože najmä medzi mladými ženami do 30 rokov.”

Karcinogén vyžarovaný do kože v soláriách spôsobuje vyššie riziko vzniku rakoviny najmä u ľudí v nižšom veku.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas sa k zisteným skutočnostiam vyjadril:

„Obmedzenie osobám mladším ako 18 rokov navštevovať komerčné soláriá za účelom opaľovania sa umelým zdrojom UV žiarenia doteraz vyplývalo iba z európskej technickej normy pre soláriá. Prax však ukázala, že opatrenie je nedostatočné.”

https://www.instagram.com/p/BySdUkmi9Ft/

Tento návrh však bude účinný len ak bude explicitne stanovený v zákone, pretože len takouto formou sa dosiahne vysoká kontrola. Návrh sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a bude prerokovaný v blízkej dobe. Ak všetko pôjde ako má, solária budú mať zákaz poskytovať svoje služby mladistvým už od začiatku budúceho roka.

 

Okrem Slovenska sa tento zákon nachádza aj v iných krajinách ako napríkad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Nórsku, Kanade či vo vybraných krajinách USA. Zákon sa týka len mladistvých, no solária sú škodlivé pre každého. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európsky kódex proti rakovine, odporúča nevyužívať solária pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek.

Nezabudni si pre seba a svoju najlepšiu kamošku alebo sestru zaobstarať nové sarkastické tričká a ponožky s ktorými vás každý spozná. Nájdeš ich na odkaze

zdroj: aktuality.sk