Alkohol vraj pomáha pri konverzovaní v cudzom jazyku. Dokážeš po ňom omnoho lepšie reagovať

Ak máte aj vy kamarátov, ktorí po pár pohároch vína či piva zrazu plynule rozprávajú cudzím jazykom, nie je to náhoda. Nedávna štúdia dokázala, že určité množstvo alkoholu naozaj dopomáha pri komunikácií v cudzom jazyku.

Často to nie je len o tom, že človek nepozná slovnú zásobu alebo gramatické pravidlá. Niekedy v tom zohráva rolu stres, ktorý spôsobí, že sa pred ľud’mi v cudzom jazyku bojíme hovoriť.

Samozrejme, že štúdia hovorí o jednom či dvoch pohároch alkoholu a nie o litroch, pretože to by malo za následok opačný efekt a bolo by vám ťažšie rozumieť aj v rodnom jazyku. Aj ked’ by sa vám v tej chvíli mohlo zdať, že váš cudzí jazyk je zrazu excelentný, určite by to tak nebolo.

Alcohol Helps You Speak A Foreign Language Better, Study Finds PA 19629917

Štúdii o ktorej hovoríme, predchádzal experiment so študentami z Nemecka. 50 študentov, študujúcich holandský jazyk rozdelili do dvoch skupín. Jednej skupine dali vypiť pohár piva a tej druhej pohár čistej vody. Po tom ich poprosili aby medzi sebou rozprávali holandským jazykom. Samozrejme nie medzi skupinami navzájom ale len medzi členmi určitej skupiny. Rozhovory potom pustili rodeným holand’anom a tí usúdili, že oveľa lepší výkon predviedla tá skupina, ktorá vypila pivo.

Čo z toho vyplýva? Ak sa bojíte rozprávať v cudzom jazyku na návšteve v zahraničí, dajte si najprv pohár piva alebo vína a zaručene vám to pôjde lepšie!

zdroj: www.unilad.co.uk